Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 25.09.2018
Warsztaty Przyrodniczo-Historyczne Iłowo–Osada 2018 r.

W dniach 21–22 września 2018 r. Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało Warsztaty Przyrodniczo–Historyczne dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli powiatu działdowskiego. Było to już czwarte tego typu spotkanie, jak wspomina  Urszula Cieślińska, prezes DCEE. Poprzednie edycje odbywały się na terenie gminy Rybno. Celem tegorocznego spotkania było m. in. kształtowanie świadomości ekologiczno–przyrodniczej, zachęcanie do wnikliwej obserwacji otoczenia. Ponadto wpisując się w obchody 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zaplanowano przybliżenie uczniom miejsc  związanych z walką o niepodległość i martyrologią narodu polskiego znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego. W inauguracji warsztatów wziął udział wójt gminy Iłowo–Osada Sebastian Cichocki oraz przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego, jednocześnie wiceprezes DCEE Magdalena Anczykowska. Uczestnicy zostali zakwaterowani na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. ks E. Domańskiego w Iłowie–Osadzie, gdzie zostali bardzo życzliwie przyjęci przez dyrektora szkoły Jacka Markiewicza oraz nauczycieli i uczniów tej szkoły, a także przez kierownictwo i pracowników hali sportowej, z kierownikiem Jerzym Szmitem na czele. Pierwszego dnia uczniowie Technikum Leśnego ZSZ w Iłowie–Osadzie przeprowadzili dla uczestników warsztatów zajęcia przyrodnicze związane z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych. Zajęcia te odbyły się w bogato wyposażonych szkolnych salach edukacyjnych. Gospodarze przygotowali także wieczorne ognisko, które stało się miejscem integracji młodzieży oraz możliwością zaprezentowania przygotowanych pieści patriotycznych i ekologiczno-turystycznych. Następnego dnia uczestnicy w podziale na mniejsze grupy wzięli udział w zajęciach historycznych na terenie Lasu Białuckiego, gdzie oddali hołd pomordowanym więźniom działdowskiego obozu Soldau oraz na linii walk wojny obronnej 1939 r. w Mławce. Zajęcia historyczne poprowadził prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, miłośnik historii Działdowszczyzny, Marian Odachowski.  Druga część warsztatowa to zajęcia przyrodniczo – leśne przeprowadzone przez leśników z Nadleśnictwa Dwukoły. Zajęcia odbywały się na ścieżkach przyrodniczo- leśnych i w sąsiedztwie rezerwatu Góra Dębowa.

Galeria

Warsztaty zorganizowane przez DCEE zostały dofinansowane z udziałem środków z budżetu Powiatu Działdowskiego. Uczestników obdarowano także materiałami promocyjnymi Powiatu Działdowskiego, Gminy Działdowo, Gminy Iłowo–Osada. Na zakończenie wszyscy mogli wykazać się zdobytą w czasie warsztatów wiedzą i umiejętnościami przez uczestnictwo w quizie podsumowującym. W podsumowaniu i wręczeniu nagród wziął udział członek Zarządu Powiatu Działdowskiego Paweł Rutkowski.

Galeria

W „Warsztatach Przyrodniczo–Historycznych Iłowo–Osada 2018” wzięły udział następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa w Białutach

Szkoła Podstawowa Iłowie–Osadzie

Szkoła Podstawowa w Narzymiu

Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze

Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Szkoła Podstawowa Klęczkowie

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie

Szkoła Podstawowa w Burkacie

Szkoła Podstawowa w Gródkach

Zespoł Szkół w Rybnie

Galeria

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom, osobom prowadzącym, nadleśniczemu Nadleśnictwa Dwukoły Jaromirowi Skrzypeckiemu oraz gospodarzom czyli społeczności ZSZ w Iłowie – Osadzie za wyjątkowe przyjęcie. Dzięki takim przedsięwzięciom młodzi ludzie z całego powiatu poznają przyrodę i historię Działdowszczyzny, integrują się ze sobą, uczą się pracy metodami aktywnymi, a przede wszystkim odkrywają cenne wartości  regionu w naturalnym środowisku.

Galeria

Nadesłała: Magdalena Anczykowska

Fot: Magdalena AnczykowskaDodał: Benedykt Perzyński