Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.07.2018
Wizyta gości z powiatu Hersfeld-Rotenburg (film)

Na zaproszenie starosty Mariana Janickiego w dniach 25-28 czerwca br. gościliśmy w powiecie działdowskim przedstawicieli niemieckiego powiatu Hersfeld-Rotenburg. W tym roku przybyła do nas 8-osobowa delegacja w składzie: starosta powiatu dr. Michael Koch, przewodniczący rady powiatu Hannich Horst, referent powiatu Christine Trinks, doradca socjalno-psychiatryczny powiatu Catharina Schade, dyrektor Związku Diakonijnego w okręgach kościelnych Hersfeld i Rotenburg, zajmującego się pomocą socjalną i potrzebującym pastor Jens Haupt, wychowawca z August-Wilhelm-Mende Schule Timo Bickel oraz przedstawiciele prasy: dyrektor lokalnej redakcji gazety Rotenburg/Bebra Sebastian Schaffner i wolontariuszka Jasmin Krenz. Rozpoczęta 16 lat temu współpraca partnerska polegająca w głównej mierze na prezentacji i porównaniu metod i sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach, w tym roku dotyczyła głownie opieki społecznej.

Galeria

W pierwszym dniu oficjalnej wizyty (26.06), przed południem, goście z Niemiec złożyli wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie, w trakcie której wygłoszone zostały wykłady: na temat funkcjonowania systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce wygłoszony przez przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wiesława Muszyńskiego i na temat systemu poradnictwa psychologicznego i stosowanych form terapii w działdowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wygłoszony przez dyrektora Wojciecha Lipkę przy współudziale pracowników poradni. Po południu miało miejsce spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w trakcie którego dyrektor Tadeusz Modzelewski oraz pracownicy centrum zaprezentowali instytucjonalne programy i formy wsparcia rodzin w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych i spowodowanych niepełnosprawnością. (zob. prezentacje)

Galeria

Kolejny dzień oficjalnej wizyty (27.06) upłynął na wizycie w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Działdowie, w trakcie której goście mogli uczestniczyć w prezentacji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin przez stowarzyszenie samorządowe, w tym metod i form terapii, wsparcia i opieki. Prezentacji dokonali pracownicy ww. placówek. Ponadto goście wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu Działdowskiego, na której pisarz i publicysta oraz pedagog, Jan Regulski, odebrał honorowy tytuł: „Osobowość Powiatu Działdowskiego”. Po południu niemiecka delegacja odwiedziła Muzeum Kanału Ostródzko-Elbląskiego w Buczyńcu, a po jego zwiedzeniu uczestniczyła w wycieczce statkiem po kanale.

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński