Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.06.2018
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU UDZIELONE JEDNOGŁOŚNIE! (film)

27 czerwca br. na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Działdowskiego udzielone zostało Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 r.  Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, podjęli te decyzję jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu starosta Marian Janicki podziękował radnym za docenienie pracy Zarządu Powiatu, wskazując na fakt, iż rok 2017 był rokiem trudnym i należało realizować budżet w sposób bezpieczny, nie narażając Powiatu Działdowskiego na niepotrzebne ryzyko. Trudnym również będzie rok 2018, ponieważ nie będzie już tak korzystnych warunków do pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza na inwestycje drogowe.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński