Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 26.09.2018
Wręczenie Stypendiów i Wyróżnień Starosty Działdowskiego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (film)

W dniu 20 września br. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym w Działdowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i wyróżnień Starosty Działdowskiego uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego zgodnie z podjętą w dniu 28 czerwca 2017 roku uchwałą Nr XXVIII/215/17 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży będącej mieszkańcami Powiatu Działdowskiego”.  Program ten ma na celu wspieranie rozwoju uczniów wykazujących uzdolnienia naukowe, skutecznie doskonalących swoje zdolności, zainteresowania i umiejętności.

Galeria

Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili warunki określone w uchwale Nr XXVIII/216/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., otrzymali Stypendia Starosty Działdowskiego:

Kajetan Karaszewski – absolwent Liceum Akademickiego w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, laureat Ogólnopolskiej LXIV Olimpiady Chemicznej oraz Ogólnopolskiego LIV Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego – wysokość stypendium naukowego 1 500,00 zł brutto,

Daria Wieczorek – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, finalistka Ogólnopolskiej XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wysokość stypendium naukowego 1 500,00 zł brutto,

Maciej Dercz – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni, laureat Ogólnopolskiej XLIV Olimpiady Geograficznej, reprezentant Polski na V Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej oraz finalista Ogólnopolskiej XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, wysokość stypendium naukowego – 1 500,00 zł brutto,

Katarzyna Dudzińska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, laureatka etapu wojewódzkiego XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego – 1 000,00 zł brutto,

Michał Sieczczyński – absolwent I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, finalista okręgowego Konkursu Matematycznego wysokość stypendium naukowego 1 000,00 zł brutto.

Natomiast Wyróżnienia Starosty Działdowskiego otrzymali:

Sebastian Krupiński – absolwent Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, finalista eliminacji okręgowych XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

Aleksandra Grędzińska – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, finalistka IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Talent za talent”,

Maciej Krajewski – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, wyróżniony w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”,

Joanna Kościńska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”.

Galeria

W uroczystości wręczenia Stypendiów i Wyróżnień Starosty Działdowskiego nagrodzonym uczniom towarzyszyli rodzice, dyrektorzy szkół i nauczyciele opiekunowie.

starosta Marian Janicki oraz wicestarosta Marian Brandt pogratulowali nagrodzonej młodzieży szczególnych osiągnięć w nauce, wzorowej postawy, pracowitości i ambicji. Starosta M. Janicki podziękował również młodzieży, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu działdowskiego w regionie oraz w kraju.

Wszystkim stypendystom i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z realizacji własnych marzeń i planów.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński