Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2008

W dniach 25-29 czerwca 2008 r. delegacja z powiatu działdowskiego gościła na zaproszenie dr. Ernsta Schmidta – starosty, na terenie powiatu Hersfeld – Rotenburg. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatu, w tym: Jadwiga Barbara Plewka -przewodnicząca, Marian Janicki – starosta, Piotr Kłosowski – wicestarosta oraz Teresa Kuca, Krzysztof Aurast, Witold Ostrowski i Paweł Rutkowski, a także Elżbieta Leżuchowska – dyrektor SP ZOZ w Działdowie. Koordynatorem przedsięwzięcia, na które pozyskano środki zewnętrzne z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży była – Lidia Nyga ze Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Program wizyty obejmował m.in. zwiedzanie szpitala w Bad Hersfeld, centrum kardiologii i ośrodka seniorów w Rotenburgu, centrum energii odnawialnej w Alheim Heinebach, zakładów „Sonnenei” i Oberellenbach Demeter „Kirchof” oraz miejscowości Oberellenbach korzystającej z programu odnowy wsi. Zwiedzono także ośrodek szkoleniowy w Licherode, którego działalność skoncentrowana jest na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Odbyły się także spotkania z powiatowymi klubami sportowymi z powiatu Hersfeld – Rotenburg. Jednym z głównych punktów programu były rozmowy dotyczące rozwijania współpracy sportowej oraz turniej piłki nożnej w Bebrze.

W środę wieczorem delegację z powiatu działdowskiego przywitał w Rotenburgu Ernst Schmidt – starosta powiatu Hersfeld-Rotenburg.

Galeria

W czwartek 26 czerwca 2008 r. delegacja z terenu powiatu działdowskiego obejrzała prezentację firmy K+S właściciela kopalni soli potasowej w Merkers, która istnieje już ok. 100 lat i zwiedziła kopalnię. Znajduje się w niej muzeum górnictwa, grota kryształowa i najgłębiej położony bar kryształowy (800 metrów pod ziemią), sala koncertowa oraz skarbiec, gdzie w 1945 r. złożono złoto, dewizy i dzieła sztuki III Rzeszy. Poszczególne punkty zwiedzania były od siebie oddalone nawet o do 20 km i wymagały szybkiego przemieszania się samochodami podziemnymi korytarzami.

Rok 2008

Wieczorem delegacja obejrzała nowo otwarty dom seniora w Rotenburgu. Dyrekcja oraz personel zapoznała wszystkich z przebiegiem procesu inwestycji, zasadami funkcjonowania i finansowania ośrodka oraz zakresem oferowanych usług dla osób starszych.

Rok 2008

W piątek burmistrz Lüdtke oprowadził delegację po centrum energii odnawialnej w Alheim – Heinebach. Zwiedzono tam m.in. firmę produkującą ogniwa solarne oraz zapoznano się z możliwościami wykorzystania energii słonecznej w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej. Następnie złożono wizytę w gospodarstwie „Sonnenei”, które wykorzystuje urządzenia solarne przy hodowli kur. Dodatkowo odwiedzono ekologiczne gospodarstwo „Kirchhof” w Oberellenbach Demeter produkujące przetwory z mleka. Ważnym punktem wizyty było zapoznanie się z efektami wdrażania w Oberellenbach programu odnowy wsi oraz sposobami aktywizacji mieszkańców.

Rok 2008

Tego samego dnia obejrzano również ośrodek edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Licherode, który ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wrażliwości przyrodniczej uczestników szkoleń i kursów, popularyzowanie dbałości o środowisko naturalne i kulturowe regionu, popularyzowanie ekoturystyki, jako formy aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Dodatkowo najmłodsi dowiadują się tu także skąd pochodzi mleko, papier, wełna, czy też jak można wykorzystywać słońce itp.

W sobotę rano odwiedzono Centrum Kardiologii w Rotenburgu, a dzień wcześniej także szpital powiatowy w Bad Hersfeld. Zapoznano się tam m.in. z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej i zasadami finansowania służby zdrowia w Niemczech, na przykładzie ww. placówek, jak również z planami ich rozwoju. Dyrekcja Centrum zaproponowała dyrektor SP ZOZ w Działdowie nawiązanie współpracy w zakresie przez nich reprezentowanej dziedziny medycyny. Oczywiście wcześniej musiałyby zostać uzgodnione szczegóły współpracy. Warto podkreślić, że w zakresie kardiologii, kardiochirurgii i anestezjologii Centrum posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie kształcenia.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński