Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2014

Na zaproszenie starosty działdowskiego Mariana Janickiego w dniach 18 – 21 sierpnia 2014 r. gościliśmy w powiecie działdowskim przedstawicieli samorządów, służb leśnych i kół łowieckich z powiatu Hersfeld – Rotenburg z Niemiec. W tym roku przybyła do nas 16 osobowa delegacja w składzie: dr. Karl-Ernst Schmidt – starosta powiatu Hersfeld – Rotenburg, Horst Hannich – przewodniczący Rady Powiatu Hersfeld – Rotenburg, Georg Lüdtke – burmistrz Alheim, Christian Grundwald – burmistrz Rotenburg i Fulda, Markus Becker – burmistrz Ronshausen, Andreas Stenda – burmistrz Hohehroda, Dirk Noll – burmistrz Fiedewald, Anja Csenar – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Powiatu Hersfeld -Rotenburg, Wolfgan Adam – przewodniczący Związku Łowieckiego Rotenburg Fulda, dr. Hans-Werner Führer – Kierownik Nadleśnictwa Rotenburg Fulda, Thomas Brückner – Zastępca Kierownika Nadleśnictwa Bad Hersfeld, Joachim Schum – Kierownik Rewiru w Nadleśnictwie Bad Hersfeld, Kersten Eidam – Kierownik Rewiru w Nadleśnictwie Bad Hersfeld, Manfred Gieb – Łowczy – przedstawiciel Rady Łowiecka  Bad Hersfeld, Wilfried Marchewka – Przewodniczący Związku Łowieckiego Bad Hersfeld oraz Michael Gauler – Kierownik Wydziału Myślistwa i Rybołówstwa w powiecie  Hersfeld – Rotenburg.

Rozpoczęta 12 lat temu współpraca partnerska polega w głównej mierze na prezentacji i porównaniu metod i sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach, takich jak: bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna, opieka medyczna, edukacja, działalność organizacji pozarządowych i wielu innych. W tym roku tematyka dotyczyła gospodarki wodno – ściekowej i problematyki związanej z zarządzaniem, eksploatacją i ochroną zasobów leśnych i przyrodniczych. Pierwszego dnia odbyliśmy wizyty studyjne w Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie oraz w Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku. Okazało się, że stosowane w naszym powiecie technologie oczyszczania i uzdatniania są równie nowoczesne, jak niemieckie. Infrastruktura wodno – ściekowa w Niemczech na ogół jest starsza o około 10 – 15 lat od naszej, co rodzi konieczność przeprowadzenia kosztownych modernizacji. Zastosowane u nas rozwiązania są nadal nowoczesne i sprawnie działają. Posiadamy wciąż bezpieczne rezerwy mocy dotyczące zwiększenia przyjmowania ścieków i dostarczania uzdatnionej wody, czego nam partnerzy szczerze zazdrościli, podkreślając to w swoich wypowiedziach.

Galeria

Kolejne spotkania dotyczyły tematyki związanej z gospodarowaniem zasobami leśnymi i przyrodniczymi w powiecie. Podczas zorganizowanej konferencji dr hab. Piotr Mederski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu współpracujący z Nadleśnictwem Lidzbark, zaprezentował wyniki ostatnich badań dotyczących doboru i najefektywniejszego wykorzystania nowoczesnych kombajnów tzw. Harvesterów (w powiecie działdowskim na potrzeby nadleśnictw pracują 4 takie maszyny). Wydajność maszyn jest bardzo duża i liczy się ją w 1000 m3/dzień. Inną ciekawostką była informacja o rozmiarach nowych nasadzeń upraw leśnych. Okazało się, że ilość nowych nasadzeń liczy się w milionach, a nawet w miliardach sztuk sadzonek rocznie. Stosowane zmechanizowane metody pozwalają na sadzenie 19 sztuk na sekundę. W dalszej części dr Dariusz Szczawiński, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark wygłosił wykład na temat Zadań Służb Leśnych w Polsce w kontekście aspektów gospodarczych i przyrodniczych oraz dokonał charakterystyki Nadleśnictwa Lidzbark. Osiągane wyniki, parametry wydajności, plasują Nadleśnictwo Lidzbark w czołówce na tle osiągnięć w tej dziedzinie w konfrontacji z pozostałymi nadleśnictwami w Polsce. Pomimo rosnącego pozyskiwania surowca stale zwiększa się potencjał naszych lasów. Wszystko za sprawą wprowadzenia nowoczesnych metod zarządzania i stosowania nowoczesnych technologii w gospodarce leśnej.

Galeria

Na zakończenie był wykład Marcina Modrzewskiego z Welskiego Parku Krajobrazowego pt. „Porównanie form ochrony przyrody w Polsce i Niemczech”. Wnikając w szczegóły można powiedzieć, że proporcje obszarowe poszczególnych form ochrony różnią się znacznie, spowodowane jest to nieco inną historią i polityką. Jednakże jeśli chodzi o sposób, w jaki  traktowane są zagadnienia szeroko rozumianej ochrony przyrody należy stwierdzić, że zarówno w Polsce jak i w Niemczech w tej dziedzinie zmienia się wiele, zmiany legislacyjne i faktyczne są realizowane stale, zabezpieczając coraz skuteczniej nasze środowisko naturalne. Mamy mniejszy proporcjonalnie do obszaru kraju teren objęty ochroną, niemniej wszystkie stosowane zarówno w Polsce jak i w Niemczech formy są takie same. Zdecydowanie więcej mamy w Polsce obszarów objętych ochroną „Natura 2000”. Działalność na rzecz ochrony przyrody przyjmują w Polsce i w Niemczech różne formy i coraz częściej są wynikiem głębokich analiz naukowych, opartych na diagnozach specjalistów.

Dodatkowych atrakcji podczas wizyty dostarczyli nam członkowie Bractwa Kurkowego w Lidzbarku, którzy w godzinach wieczornych specjalnie na okoliczność wizyty delegacji z Niemiec zorganizowali i poprowadzili drużynowy turniej strzelecki na strzelnicy w Lidzbarku. Drużyny były mieszane polsko – niemieckie. Wyłoniono najskuteczniejszego strzelca, którym został jeden z najstarszych zawodników – Łowczy z Niemiec Pan Manfred Gieb (trafiał tylko w 10 – ki). Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lidzbark, goście odbyli objazd po zarządzanych przez Nadleśnictwo Lidzbark lasach, odwiedzili siedziby służb leśnych i ośrodki hodowlane. W środę 20.08.2014 r. zwiedzaliśmy Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, które wywarło na naszych gościach wielkie wrażenie, nie tylko ze względu na treści, ale przede wszystkim za nowatorską i łatwą w odbiorze, profesjonalnie przygotowaną formę prezentacji historii. Wizytę zakończono wspólnym myśliwskim ogniskiem przy akompaniamencie zespołu muzycznego Forest Baff z Nadleśnictwa Lidzbark pod kierownictwem Pawła Ciesielskiego (ojca trzech muzyków z zespołu).

Galeria

Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i atmosferę wszystkim współpracującym przy organizacji i przeprowadzeniu spotkań, tj.: pracownikom Nadleśnictwa Lidzbark i Welskiego Parku Krajobrazowego, członkom Bractwa Kurkowego w Lidzbarku i Ochotniczej Straży Pożarnej z Lidzbarka, burmistrzom Miasta Działdowa i Lidzbarka, Prezesowi PGK w Lidzbarku – Henrykowi Lewandowskiemu , Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku – Ewie Rogozińskiej, Prezesowi PGKiM w Działdowie Ireneuszowi Falbie i Dyrekcji Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie: Danielowi Sarnowskiemu i Tadeuszowi Dembowskiemu.

Dodał: Benedykt Perzyński