Powiat Działdowski

A- A+

W dniach 24-27 czerwca 2013 r. delegacja powiatu działdowskiego, w skład której weszli: Marian Janicki, Dariusz Stachowiak, Grzegorz Kaszubski, Dariusz Chełmiński, Magdalena Kamińska, Bogdan Ulatowski, Emilia Kociela-Rybicka i Dorota Chmielewska przebywała w Niemczech, w powiecie Hersfeld-Rotenburg na zaproszenie tamtejszego starosty. Koordynatorkami wizyty były: Lidia Nyga – Skwara ze Starostwa Powiatowego w Działdowie i Anja Csenar ze Starostwa Powiatowego w Bad Hersfeld. W pierwszym dniu pobytu w mieście Bad Hersfeld delegacja zwiedziła przepiękny Park Schildego (Schildepark), w którym znajdowała się hala widowiskowa (Schildehalle) dla ponad 1200 widzów. Wcześniej obiekt ten był zakładem przemysłowym firmy Benno Schilde. Podczas zwiedzania wysłuchano wykładu na temat przebudowy części miasta i sposobów finansowania tej inwestycji. Interesującym punktem programu było obejrzenie wystawy „Bogactwo słów” w muzeum interaktywnym, które mieści się w jednym z budynków w Parku Schildego. Można tam dowiedzieć się, jak powstaje mowa i w jaki sposób zmienia się na przełomie lat. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie centrum logistycznego firmy Krug w mieście Bebra. Burmistrz tego miasta powitał członków delegacji w ratuszu, gdzie wyświetlono prezentację multimedialną przedstawiającą program przebudowy miasta Bebra. Miłym wydarzeniem były odwiedziny w domu starosty dr Schmidta w Dens, gdzie dyskutowano m.in. o uprawie zbóż i hodowli zwierząt. W Nentershausen delegacja podziwiała zamek średniowieczny Tannenburg.

Drugi dzień pobytu delegacja zwiedzała Bad Hersfeld wraz z grupą diabetyków z Działdowa. Wszyscy mieli okazję zobaczyć klinikę w Bad Hersfeld, a w niej np. oddział rehabilitacyjny, sale informatyczne, gdzie personel kliniki odbywa szkolenia, a także elektrociepłownię zasilającą tę klinikę. W miejscowości Eichhof odwiedzono centrum rolnictwa, wysłuchano tam wykładu o bioenergii i surowcach odnawialnych, obejrzano doświadczalne poletka uprawne oraz laboratorium badawcze, a także urządzenia do wytwarzania biogazu. O inkluzji i szczególnych metodach nauczania młodzieży dyskutowano w Zespole Szkół Zawodowych Berufliche Schulen w Bad Hersfeld. Duże wrażenie wywarło na członkach delegacji wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni zajęć praktycznych. Na zakończenie pobytu w powiecie Hersfeld-Rotenburg odbyła się uroczysta kolacja, na którą przybyli burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele firm i organizacji, z którymi kontaktowano się podczas pobytu w powiecie Hersfeld-Rotenburg.

Dodał: Benedykt Perzyński