Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2016

23 sierpnia 2016 r., w godzinach wieczornych, przybyła na teren powiatu działdowskiego delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Hersfeld – Rotenburg w Niemczech na czele ze starostą tego powiatu dr. Michaelem H. Kochem oraz przewodniczącym rady powiatu Horstem Hannichem. Delegacja przyjechała na zaproszenie Mariana Janickiego – starosty działdowskiego. W jej skład wchodzą również:

  • Karsten Backhaus – dyrektor „Modellschule Obersberg” – jest to szkoła współpracująca z ZS nr 2 przy ul. Polnej 11 w Działdowie,
  • Kerstin Schmidt – dyrektor „Gesamtschule Obersberg”,
  • Waldemar Dombrowski – dyrektor Agencji Pracy Fulda-Hersfeld,
  • Dirk Herrmann – rzecznik prasowy powiatu Hersfeld – Rotenburg,
  • Christine Trinks – odpowiedzialna m.in. za współpracę zagraniczną,
  • Agnes Hain – nauczycielka – tłumaczka,
  • Kai Struthoff – przedstawiciel prasy regionalnej „Hersfelder Zeitung”.

Galeria

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Działdowie
24.08.2016 r. w godz. 9.30 – 12.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatu działdowskiego i powiatu Hersfeld – Rotenburg w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3. Delegacja niemiecka została oficjalnie powitana przez Mariana Janickiego – starostę działdowskiego, a następnie dr. Michael Koch – starosta powiatu Hersfeld-Rotenburg przedstawił wszystkim zgromadzonym na spotkaniu osoby wchodzące w skład delegacji niemieckiej. Marian Brandt – wicestarosta działdowski wprowadził zgromadzonych gości w tematykę związaną z zagadnieniami oświatowymi, natomiast system szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego na przykładzie powiatu działdowskiego omówiła Marlena Perzyńska – naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Z kolei za przedstawienie systemu szkolnictwa w powiecie Hersfeld-Rotenburg odpowiadał Karsten Backhaus – dyrektor Modellschule Obersberg, a o 15-leciu współpracy Modellschule Obersberg i ZS nr 2 w Działdowie opowiedział Wiesław Smereczyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego i jednocześnie dyrektor ZS nr 2 w Działdowie. Na zakończenie spotkania prelekcję na temat dualnego systemu kształcenia i rynku pracy w powiecie Hersfeld-Rotenburg wygłosił Waldemara Dombrowski – dyrektor Agencji Zatrudnienia Fulda – Hersfeld. Całe spotkanie poprowadziła Lidia Nyga – Skwara – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji, która już od 2003 r. zajmuje się m.in. koordynacją współpracy zaprzyjaźnionych powiatów.
W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Działdowie wzięli udział również: Magdalena Anczykowska – przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego, Paweł Rutkowski – członek Zarządu Powiatu Działdowskiego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu działdowskiego: Dorota Sadowska – dyrektor LO w Lidzbarku, Andrzej Piątkowski – dyrektor ZS w Lidzbarku, Dariusz Chełmiński – dyrektor ZSZ w Działdowie i Jacek Markiewicz – dyrektor ZSZ w Iłowie-Osadzie oraz Piotr Utrata z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji.

Galeria

Wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych
Następnie delegacja udała się z wizytą do Zespołu Szkół w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4 na spotkanie z dyrektorem szkoły Magdaleną Kamińską. Tam odbyła się prezentacja działalności i osiągnięć szkół przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu działdowskiego. Później delegacja odwiedziła Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, ul. Pocztowa 6, którego funkcjonowanie omówił dyrektor Dariuszem Chełmiński.

Galeria

Spotkanie w DAR SA i wizyta w CKU DAR
Po południu delegacja spotkała się w Działdowskiej Agencji Rozwoju SA Działdowie z prezesem Romanem Dawidowskim, który przybliżył zgromadzonym gościom wieloletnią działalność DAR SA oraz wiceprezes Anną Kraśniewską, która omówiła funkcjonowanie m.in. CKU DAR w Działdowie. W spotkaniu tym uczestniczył również: Marian Janicki, Marian Brandt, Wiesław Smereczyński, Lidia Nyga – Skwara, Marlena Perzyńska, Piotr Utrata, Anna Cisak, Martyna Sumeradzka i Tomasz Nąć. Na zakończenie delegacja zwiedziła Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR przy ul. Polna 11a w Działdowie.

25 sierpnia 2016 r. delegacja z powiatu Hersfeld – Rotenburg wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, przy ul. Chopina 6. Wszystkich zgromadzonych powitała Maria Karwacka – Babiarz – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, która wspólnie z Zofią Zyborowicz – zastępcą kierownika CAZ oraz Wioletą Zielińską zajęła się przybliżeniem gościom zagadnień związanych z rynkiem pracy i działalnością PUP na terenie powiatu działdowskiego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych.

Rok 2016

Następnie omówione zostało: funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Działdowie przez Monikę Marszak – Reszkę – doradcę zawodowego i Iwonę Szulc – pośrednika pracy, a także doradztwo zawodowe w szkołach w powiecie działdowskim przez Joannę Górzyńską – powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Tematykę związaną z funkcjonowaniem rynku gospodarczego i rynku pracy w powiecie Hersfeld – Rotenburg oraz systemu szkoleń zawodowych w Niemczech zaprezentował Waldemar Dombrowski – dyrektor Agencji Pracy Fulda/Hersfeld. Na zakończenie spotkania Marian Janicki – starosta działdowski, podsumował prezentacje oraz prowadzone dyskusje podkreślając podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu rynków pracy w powiecie działdowskim i powiecie Hersfeld-Rotenburg.

Galeria

Również w tym dniu, w godzinach popołudniowych, delegacja zapozna się też z walorami przyrodniczymi i turystycznymi gminy Lidzbark, w tym również Welskiego Parku Krajobrazowego. Weźmie udział w przejażdżce rowerowej wokół jeziora Lidzbarskiego oraz spływie kajakowym rzeką Wel, na odcinku Lidzbark – Kurojady.

Rok 2016

27 sierpnia 2016 r., w godzinach porannych, delegacja z powiatu Hersfeld – Rotenburg na czele ze starostą Michaelem Kochem zwiedziła Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, które jest laureatem 4. edycji konkursu 7 Nowych Cudów Polski National Geographic, a następnie udała się z wizytą do Warmińsko-Mazurskiego Funduszu “Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie. Prezes WMFPK – Sławomir Gutkowski zaprezentował wszystkim zgromadzonym działalność i udziałowców tej instytucji, mówił też, m.in. o liczbie i wartości udzielonych poręczeń w latach 2004-2015, które są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ubiegających się o kredyt w banku i nie posiadających wystarczającego zabezpieczenia spłaty zobowiązań, zasadach udzielania poręczeń, kapitale funduszu, a także o ratingu, certyfikatach i realizowanych projektach. W spotkaniu tym wzięli też udział: Marian Brandt – wicestarosta działdowski, Wiesław Smereczyński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego, Marlena Perzyńska – naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Piotr Utrata z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji.

W WMFPK w Działdowie odbyły się również rozmowy starostów Mariana Janickiego i Michaela Kocha z przedstawicielami prasy lokalnej: Małgorzatą Czerwińską – redaktor naczelną “Gazety Działdowskiej” i Patrykiem Piekarskim – redaktorem prowadzącym “Tygodnik Działdowski”, poświęcone podobieństwom i różnicom w funkcjonowaniu prasy na terenie Polski i Niemiec, zagadnieniom związanym z uchodźcami, jak również szkolnictwem oraz rynkiem pracy. W spotkaniu tym uczestniczyli też: Kai Struthoff – przedstawiciel prasy regionalnej „Hersfelder Zeitung”, Dirk Herrmann – rzecznik prasowy powiatu Hersfeld – Rotenburg, Magdalena Anczykowska – przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego oraz Lidia Nyga-Skwara – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji. W godzinach popołudniowych po oficjalnym pożegnaniu delegacja wyjechała do Niemiec.

Dodał: Benedykt Perzyński