Powiat Działdowski

A- A+

Rok 2017

Rozpoczęta w 2000 r. współpraca partnerska pomiędzy Powiatem Działdowskim i Landkreis Hersfeld–Rotenburg polega w głównej mierze na prezentacji i porównaniu metod oraz sposobów zarządzania i organizacji w kluczowych dla funkcjonowania samorządów lokalnych sferach, dotyczących m.in. bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej, opieki medycznej, edukacji, i działalności organizacji pozarządowych. Tegoroczna, dwudniowa wizyta delegacji powiatu działdowskiego w powiecie Hersfeld–Rotenburg odbyła się na zaproszenie starosty Michaela Kocha obejmowała następujące obszary tematyczne: „Rozwój turystyki miasta Rotenburg oraz ochrona walorów przyrodniczych”, „Promocja produktów regionalnych”, „Opieka nad uchodźcami i ich adaptacja w ośrodku dla uchodźców w Rotenburg”, „Orientacja zawodowa na przykładzie Blumensteinschule w Wildeck”, „Rola fundacji i stowarzyszeń pozarządowych w kreowaniu wizerunku powiatu na przykładzie fundacji im. Adama von Trott w Bebrze”, „Kształcenie i jego przebieg na przykładzie Centrum Nauki w Zawodach Budowlanych w Bebrze”, oraz „Skuteczność działań Agencji Pracy, Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Centrum Informacji Zawodowej w Bad Hersfeld w zwalczaniu bezrobocia”.

Galeria

W skład delegacji powiatu działdowskiego wchodzili przedstawiciele reprezentujący środowiska oświatowe, pomocy społecznej i samorządowe. Byli to: przewodnicząca rady Magdalena Anczykowska, starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, członek zarządu Paweł Rutkowski, naczelnik Wydziału Oświaty Zdrowia i Sportu Marlena Perzyńska, Piotr Utrata i Benedykt Perzyński z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji, dyrektor Tadeusz Modzelewski oraz Katarzyna Napiwocka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorzy szkół: Magdalena Kamińska (ZS nr 1 w Działdowie), Dorota Sadowska (LO w Lidzbarku), Dariusz Chełmiński (ZSZ nr 1 w Działdowie), Jacek Markiewicz (ZSZ w Iłowie-Osadzie) oraz tłumaczki: Dorota Chmielewska i Beata Cichocka.

Galeria

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od powitania naszej delegacji przez starostę Michaela Kocha i burmistrza Rotenburga Christiana Grundwalda w trakcie krótkiego spływu tratwą po rzece Fuldzie, po którym zostaliśmy zaproszeni do ośrodka dla uchodźców w Rotenburgu. Tam mieliśmy okazję zapoznać się z warunkami, w jakich przebywają uchodźcy, m. in. z Syrii, Afganistanu i Iraku.

Galeria

Po wizycie w ośrodku dla uchodźców udaliśmy się do Biermanufaktur Rotenburg na wykład poświęcony znaczeniu produktów regionalnych w kształtowaniu pozytywnego wizerunku powiatu. Na dalszą część wykładu, pod tytułem: „Koncepcje turystyczne oraz prezentacja organizacji do spraw marketingu i rozwoju miasta Rotenburg”, wygłoszonego i poszerzonego prezentacją multimedialną przez dyrektora Torbena Schäfera, zostaliśmy zaproszeni do Magistrat der Stadt Rotenburg.

Galeria

Po wizycie w Rotenburgu udaliśmy się do Blumensteinschule w Wildeck Obershul, gdzie mogliśmy zapoznać się ze strukturą i organizacją szkolnictwa w Niemczech, obejrzeć sale lekcyjne i wysłuchać wykładu dyrektor szkoły Dority Rudschewski: „Orientacja zawodowa w szkole na przykładzie Blumensteinschule”. Po wizycie w szkole udaliśmy się na obszar chroniony będący siedliskiem 240 gatunków ptaków i wysłuchać wykładu dotyczącego celu jego powstania.

Galeria

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od wizyty w siedzibie Fundacji Adama von Trott w Bebrze-Imshausen. Tam zaprezentowany został dla nas film poświęcony losom Adama von Trott, jednego z organizatorów nieudanego zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu, aresztowanego, a następnie skazanego na śmierć w pokazowym procesie.

Galeria

Również w Bebrze mieliśmy okazję zwiedzić ośrodek przystosowujący młodzież niepełnosprawną do pracy, jak również odwiedzić centrum kształcenia w zawodach budowlanych i zapoznać się z jego bogatym wyposażeniem.

Galeria

Z Bebry udaliśmy się do pobliskiego Bad Hersfeld, do Agencji Pracy. W agencji otrzymaliśmy od jej dyrektora, Waldemara Dombrowskiego, wyczerpujące informacje na temat regionalnego rynku pracy i funkcjonowania urzędu, jak również na temat dualnego kształcenia i zadań Izby Handlowo-Przemysłowej oraz procesu wyboru zawodu dla młodzieży i dorosłych. Ponadto zapoznaliśmy się z wyposażeniem i funkcjonowaniem Centrum Informacji Zawodowej.

Galeria

Po wizycie w Agencji Pracy nasza delegacja zatrzymała się jeszcze na byłej granicy niemiecko-niemieckiej niedaleko Wildeck.

Galeria

Zwieńczeniem dwudniowej wizyty była pożegnalna kolacja, w której wzięli udział, oprócz towarzyszącego nam przez dwa dni starosty Michaela Kocha, również przewodniczący rady Horst Hannich oraz radni powiatowi i dyrektorzy zwiedzanych w tracie wizyty placówek.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński