Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.07.2022
Wycieczki uczniów Zespołu Szkół w Lidzbarku w ramach programu „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, będącego częścią Polskiego Ładu, zorganizowane zostały wycieczki  szkolne do Warszawy (Branżowa Szkoła I stopnia) i Torunia (Technikum). Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań, mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Projekt miał na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozwolić na urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Większość kosztów sfinansowano w ramach wsparcia otrzymanego z MEiN (80%), resztę stanowił wkład własny Powiatu Działdowskiego (20%), dzięki czemu uczniowie nie ponieśli żadnych kosztów.

W wycieczce do Warszawy wzięli udział uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia. Celem wyjazdu były miejsca wskazane w wykazie punktów edukacyjnych w programie „Poznaj Polskę”. Podczas wyjazdu  młodzież zwiedziła  Zamek Królewski,  gdzie największe wrażenie zrobił na odwiedzających Pokój Marmurowy z przepięknymi zdobieniami i królewskim przepychem. Wszystkich zachwycały ogromne dzieła Jana Matejki, które uczniowie mogli podziwiać na żywo, a nie tylko w podręczniku do historii. Ważnymi punktem było zwiedzenie Sali Senatorskiej, w której, w 1792 r., uchwalono Konstytucję 3 maja. Uczniowie mieli również okazję zwiedzić Ogród Botaniczny, w którym zapoznali się z licznymi gatunkami rodzimej flory  oraz poznali gatunki reliktowe, endemiczne oraz użytkowe.

Młodzież Technikum uczestniczyła natomiast w wycieczce do Torunia, gdzie poznali najważniejsze atrakcje turystyczne, w tym Park Pamięci Narodowej – miejsce upamiętniające Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej . Ponadto uczniowie zwiedzili zamek w Golubiu-Dobrzyniu.

Opracowanie: Piotr Czajkowski

Galeria

Fot: ZS w LidzbarkuDodał: Benedykt Perzyński