Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 29.03.2023

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344), Starosta Działdowski – wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny: Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 988/4 o pow. 0,2796 ha, obręb Miasto Działdowo, gmina Miasto Działdowo, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00008402/6

Szczegóły w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński