Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 29.03.2023

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w 2023 r.

Treść Ogłoszenia oraz Wzór oferty w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński