Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 12.04.2023

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)
Starosta Działdowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Miasto Działdowo, gmina Miasto Działdowo, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 1980 o pow. 0,3155 ha, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00005429/0, z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolnicze.

Szczegóły w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński