Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 18.02.2021

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Działdowski – wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie art. 14 ust. 1 ww. ustawy:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Dodał: Benedykt Perzyński