Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.11.2019
WYKAZ SENSORÓW JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

WYKAZ SENSORÓW JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://airly.eu/map/pl/#53.27486,20.14624,i10304

Miasto Działdowo:

 1. Przedszkole nr 5 ul. Karłowicza 3, 13-200 Działdowo
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo
 3. Przedszkole nr 4 ul. Mrongowiusza 7, 13-200 Działdowo
 4. Przedszkole nr 1 ul. Grunwaldzka 2, 13-200 Działdowo
 5. Zespół Boisk Sportowych „ Moje Boisko Orlik-2012” Ul. Makowa 13, 13-200 Działdowo
 6. Urząd Miasta Działdowo – Ratusz Pl. Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo

Gmina Działdowo:

 1. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego, Burkat 46, 13-200 Działdowo
 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo
 3. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Uzdowo 75, 13-200 Działdowo

Gmina Lidzbark:

 1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ul. Jeleńska 26
 2. Na słupie zasilającym przepompownię przy boisku sportowym (ul. Tuwima w Lidzbarku)
  na słupie będzie gniazdko 230V

Gmina Rybno:

 1. Szkoła Podstawowa w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12, 13-220 Rybno
 2. Zespół Szkół w Rybnie, ul. Sportowa 24, 13-220 Rybno
 3. Szkoła Podstawowa w Żabinach, Żabiny 26, 13-220 Rybno
 4. Szkoła Podstawowa w Hartowcu, Hartowiec 40, 13-220 Rybno

Gmina Płośnica:

 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, ul. Kościelna 38, 13-206 Płośnica
 2. Filia Biblioteczna w Niechłoninie, Niechłonin 146, 13-206 Płośnica

Gmina Iłowo-Osada:

 1. Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Filia w Białutach
 3. Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu, ul. Kościelna 14
 4. Świetlica wiejska w Brodowie

Koszt całkowity zakupu 21 sztuk sensorów: 29 704,50 zł brutto.

Koszt miesięcznego abonamentu 67,65 zł brutto/szt (opłaca gmina)

 

Sensory zamontowała firma Airly Sp. z o.o., ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków w dniach
28-30 października 2019r.

Dodał: Benedykt Perzyński