Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 19.05.2020

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Działdowskiego!

Informujemy, że Fundacja Togatus Pro Bono realizuje na terenie powiatu działdowskiego zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii ww. fundacja zaproponowała realizację zagadnień z zakresu edukacji prawnej także w formie wykładów on-line na platformie Facebooka zgodnie z poniższym harmonogramem:

Sprawa rozwodowa  21.05.2020 godz. 1800

https://www.facebook.com/events/671249380333338/

Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 22.05.2020 godz. 1800

https://www.facebook.com/events/247855909630416/

Na podstawie i w granicach prawa 25.05.2020 godz. 1700

https://www.facebook.com/events/580932972556291/

Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem 26.05.2020 godz. 1700

https://www.facebook.com/events/247460249938546/

Sprawy alimentacyjne 27.05.2020 godz. 1800

https://www.facebook.com/events/279748386735263/

Upadłość konsumencka 28.05.2020 godz. 1800

https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

Link, na którym będą dostępne wykłady:

https://www.facebook.com/fundacja.togatus/photos/a.247010205779874/925938597887028/?type=3&theater

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński