Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 19.05.2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszalka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którego celem jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem konkursu jest Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na realizację zadań samorząd województwa przeznaczył łączną kwotę 500 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia. Środki mogą być przeznaczone m. in. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej (kształtowanie terenów zieleni, zadrzewień, skwerów, parków i miejsc spotkań na świeżym powietrzu),  budowę i modernizację przystanków (z wykorzystaniem wyłącznie materiałów typu cegła, kamień, drewno, dachówka lub blachodachówka), oznakowanie miejscowości w sposób trwały, wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki (rzeźby, instalacje sztuki współczesnej zgodnych z charakterem miejscowości), budowę wiat, altan czy zadaszenia sceny, zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości oraz zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Termin składania wniosków upływa z dn. 1 czerwca br.

Osoby do kontaktu:

Joanna Karwowska, tel. 89 5219264, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl,

Agnieszka Kłujszo, tel. 89 5219269, e-mail: agnieszka.klujszo@warmia.mazury.pl.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5587-male-granty-soleckie-wsparcie-dla-wiejskich-obszarow

Dodał: Benedykt Perzyński