Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 20.10.2021
Wyniki konkursu „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego” (film)

Zarząd Powiatu Działdowskiego w lutym 2021 r. ogłosił Konkurs pn. „Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”. Celem Konkursu było promowanie wśród społeczności lokalnej zakładania łąk kwietnych jako alternatywy dla trawników, propagowanie ekologicznego znaczenia terenów zielonych, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców i ogółu społeczności lokalnej, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w środowisku lokalnym na temat zalet i korzyści zakładania łąk kwietnych.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: w I kategorii „szkoły podstawowe” i w II kategorii „szkoły ponadpodstawowe”.

Zarząd Powiatu Działdowskiego na posiedzeniu w dniu 19 października 2021 r. dokonał wyboru laureatów w każdej kategorii, przyznając następujące miejsca poszczególnym szkołom za zaprojektowanie, założenie i utrzymanie łąki kwietnej:

I Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie,

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze,

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku.

II Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku,

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie,

III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie.

Serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.

 

 

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński