Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 02.12.2021
Wyniki Konkursu Fotograficznego: „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”

Zarząd Powiatu Działdowskiego z prawdziwą przyjemnością ogłasza wyniki Konkursu Fotograficznego: „Przyroda powiatu działdowskiego w barwach czterech pór roku”, którego celem było propagowanie fotografowania w plenerze oraz popularyzacja piękna i różnorodności przyrody naszego powiatu.

W konkursie fotograficznym mógł wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego, który zrobił fotografie przedstawiające walory krajobrazowe i przyrodnicze naszego powiatu w każdej porze roku: wiosną, latem, jesienią, zimą. Do konkursu wpłynęło dziewięć kompletów prac konkursowych, łącznie 32 zdjęcia. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia zostały przyznane następującym uczestnikom:

I. Laureaci 

I miejsce – Krzysztof Chyliński

II miejsce – Rajmund Szczepański

III miejsce – Adrian Grzeszczak

IV miejsce – Ryszard Makszyński

V miejsce – Michał Budzyński

VI miejsce – Natalia Warmińska

II. Wyróżnienia

Alicja Kulińska,

Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska,

Małgorzata Czaplińska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac gratulujemy! Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia posłużą do promocji powiatu działdowskiego.

 

I. Galeria zdjęć laureatów

Krzysztof Chyliński:

Galeria

Rajmund Szczepański:

Galeria

Adrian Grzeszczak:

Galeria

Ryszard Makszyński:

Galeria

Michał Budzyński:

Galeria

Natalia Warmińska:

Galeria

II. Wyróżnienie

Alicja Kulińska:

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński