Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 04.04.2023
Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu MON „Mur,ale historia Wojska Polskiego”

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu pod hasłem „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.Wnioski należy składać do 15 maja 2023 r. Realizacja zadań planowana jest od 30 czerwca do 31 grudnia 2023 r. Na ich realizację MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Mural, powinien mieć co najmniej 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Musi zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Powierzchnia ta powinna znajdować się w przestrzeni publicznej i otoczeniu godnym upamiętnienia bohaterów. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.

Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich miejscowych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mural może przedstawiać ważne dokonania polskiego wojska i żołnierskich pokoleń, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być słynni dowódcy, sceny bitew, lokalne jednostki wojskowe, a także wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-062023wddekid2

Dodał: Benedykt Perzyński