Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 03.04.2023
Zaproszenie do udziału w projekcie „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu”
Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza placówki oświatowe do wzięcia udziału w wydarzeniach edukacyjno-informacyjnych tzw. mini piknikach, które organizowane są w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu”. Projekt realizowany jest w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu od stycznia 2022 roku do grudnia 2023 roku.
Wydarzenia realizowane będą bezpłatnie w placówkach oświatowych na terenie województw: kujawsko–pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko–mazurskiego w terminie od kwietnia do października 2023 roku.
Projekt realizowany jest w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w obszarze Środowisko naturalne i ekosystemy i dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie zmian klimatu i zagrożeń z tym związanych, kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, wsparcie edukacji formalnej, budowanie poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko a także podniesienie wiedzy w tym zakresie.
Szczegóły w załączniku:
Nadesłała: Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska
tel.056 657 60 89
Dodał: Benedykt Perzyński