Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 22.09.2023
Zaproszenie do składania wniosków do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Biuro „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.  W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy powstania styczniowego. Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków powstania w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają czas na złożenie wniosków do 2 października 2023 r., do godziny 15:59. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 01.01.2024 r. do 20.11.2024 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 • archiwa państwowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie wyższe
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • wystawy wraz z katalogami;
 • koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –  gry terenowe ,  wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale.

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni

Szczegóły oraz regulamin na stronie internetowej:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

/zdjęcie główne przedstawia oddział powstańczy/

Fot: PD-ART Domena publicznaDodał: Benedykt Perzyński