Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 02.02.2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego serdecznie zapraszamy do udziału i rozpowszechniania krótkiego badania ankietowego, mającego na celu poznanie Waszej opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stronach Waszych gmin i ich potrzebach rozwojowych.

Ankieta jest anonimowa, a jej uzupełnienie nie zajmie więcej niż 10 -15 minut. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego – Południowych Mazur obejmujących tereny gmin położonych w powiecie działdowskim, nidzickim, szczycieńskim i piskim. Celem nowo powstałego porozumienia ponadlokalnego czterech powiatów jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania pozakonkursowego z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego.

Link do ankiety to: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9 

Dodał: Benedykt Perzyński