Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 21.01.2021

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w 2021 r.

Treść ogłoszenia  oraz wzór oferty realizacji zadania w załączeniu:

Dodał: Benedykt Perzyński