Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.06.2023
Zaproszenie do udziału w Konkursie Agro-Eko-Turystycznym „ZIELONE LATO”

Województwo Warmińsko-Mazurskie zaprasza do udziału w Konkursie Agro-Eko-Turystycznym „ZIELONE LATO”.

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach:

  • gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
  • gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska),
  • zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn) lub drogą elektroniczną dt@warmia.mazury.pl do 31 sierpnia 2023 r.

Szczegółowych informacji udzielają: Agnieszka Tychek, e-mail: a.tychek@warmia.mazury.pl i Klaudia Mazzetti e-mail: k.mazzetti@warmia.mazury.pl z Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 521 69 00, 521 69 25.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie:

https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/8528-zielone-lato-2023-przyjmujemy-zgloszenia

Fot: "Rumiana Dolina"Dodał: Benedykt Perzyński