Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.01.2024
Zaproszenie do udziału w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Środki pozyskane w konkursie mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich. Dotacja nie obejmuje natomiast zakupu materiałów do bieżącej produkcji, jak artykułów żywnościowych, jednorazowego użytku, usług, poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów, wyposażenia łazienek, komputerów, telewizorów, drukarek czy xero.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 10 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 proc. całkowitych kosztów zadania i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Termin składania wniosków upływa 9 lutego br.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8963-marszalkowskie-wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-2

Fot: KGW "Hiacynty" ZalesieDodał: Benedykt Perzyński