Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.01.2024
Zaproszenie do udziału w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw w regionie. Jego ideą jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Wnioski można składać do 9 lutego br.

 Zadanie dotyczy m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej, tworzenia ogrodów deszczowych lub systemów odzysku wody deszczowej, budowy i modernizacji przystanków z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno oraz tzw. zielonych przystanków, wprowadzania do krajobrazu dzieł sztuki, budowy wiat, altan, zadaszonych scen, ławek i stołów, wędzarni umieszczonych w przestrzeni publicznej służących aktywności mieszkańców, obiektów małej architektury podkreślających specjalizację tematyczną miejscowości, tworzenia ścieżek  i alei ekoedukacyjnych czy też realizacji innowacyjnych projektów eko w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej służących mieszkańcom.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8960-male-granty-dla-solectw-w-2024-roku

 

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński