Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 22.03.2024
Zaproszenie do udziału w konkursie: „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy minister Agnieszki Buczyńskiej przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli masz 1️8-2️8 lat, działasz społecznie i chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, wypełnij zgłoszenie konkursowe i powalcz o tę rolę!

Termin zgłoszeń upływa z dniem 10 kwietnia 2024 r.

Szczegóły, regulamin i wzór zgłoszenia na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

Nadesłał: Mikołaj Poncyliusz

Dodał: Benedykt Perzyński