Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 24.01.2022
Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

Komitet Honorowy ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do udziału w tegorocznej, już trzeciej edycji tego wydarzenia.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłosić swoje prace w trzech kategoriach:

plastycznej – zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu medalu (awers i rewers) na temat „Katyń – Pamiętamy”,

literackiej – zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności”,

tekstu piosenki – zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Zadanie konkursowe dla studentów (osoby w wieku do 26 lat) polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji pt. „Katyń-Pamiętamy”.

Wszystkie prace muszą być przygotowane w języku polskim i powinny zostać zgłoszone indywidualnie przez autorów. Prace będą przyjmowane do 11 marca 2022 r. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl

Wygenerowaną przez system i podpisaną przez uczestnika kartę zgłoszenia przesyłamy pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa z dopiskiem „III edycja konkursu – Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”.

Szczegółowe informacje o inicjatywie oraz regulamin znajdują się na stronie konkursu:

https://www.konkurskatynski.pl/

Dodał: Benedykt Perzyński