Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.08.2023
Zaproszenie do udziału w Warmińsko-Mazurskim Konkursie na Aktywnego Seniora/Seniorkę i na Najlepszą Inicjatywę Seniorską. Potrzebni.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w Warmińsko-Mazurskim Konkursie na Aktywnego Seniora/Seniorkę i na Najlepszą Inicjatywę Seniorską. Potrzebni.
Konkurs rozbrywany jest w dwóch kategoriach:
1. kategoria 1 – konkurs na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko- mazurskiego
2. kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenić chcemy zaangażowanie grup/instytucji

Uczestnikiem konkursu w kategorii 1 może być każda osoba (w wieku 60+), mieszkająca w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast uczestnikiem konkursu w kategorii 2 może być każda instytucja, organizacja pozarządowa, firma, grupa nieformalna działająca na rzecz osób starszych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia:
a) kandydata/ki w kategorii 1 dokonują osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje
społeczne z jego/jej otoczenia, znające jego/jej dokonania. Kandydat lub kandydatka może zgłosić się osobiście. Opisy powinny ujmować działania kandydatów/ek na rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania osób starszych.
b) inicjatywy w kat. 2 dokonują jej autorzy lub inne osoby fizyczne, prawne lub instytucje, samorządy i organizacje społeczne, Rady Seniorów, ciała dialogu,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2023 r.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:
https://federacjafosa.pl/warminsko-mazurski-konkurs-na-aktywnego-seniora-seniorke-i-najlepsza-inicjatywe-seniorska-potrzebni/

 

/zdjęcie główne przedstawia rysunek kobiety i mężczyzny/

Dodał: Benedykt Perzyński