Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.08.2023
Wspólnie wypracowujemy strategiczne działania!

8 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie liderów i koordynatorów Partnerstwa OF Południowe Mazury z przedstawicielami fundacji Fundusz Współpracy oraz Związku Miast Polskich, w którym wzięli udział starosta Paweł Cieśliński i wicestarosta Krzysztof Aurast. Podczas spotkania został ustalony plan działania oraz najważniejsze cele do realizacji w nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.
Partnerstwo OF Południowe Mazury tworzą cztery powiaty: działdowski, nidzicki, piski i szczycieński. Samorządowcy po wielu miesiącach intensywnej pracy, przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich opracowali strategię terytorialną, która ma zapobiec marginalizacji tej części województwa. Strategia opiera się na wynikach diagnozy kluczowych dla funkcjonowania ww. powiatów dziedzin oraz na wynikach badań ankietowych mieszkańców. Dzięki nim pozyskano informacje na temat warunków życia, zadowolenia z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatów, a także priorytetów i postulatów, co do ich rozwoju w przyszłości.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Nidzicy

/zdjęcie główne przedstawia uczestników spotkania/

Fot: SP w NidzicyDodał: Benedykt Perzyński