Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 21.04.2021
Rodzina zastępcza szansą na lepszą przyszłość!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców.

Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna ją zastąpić inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się dzieckiem, które znalazło się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę, edukację i dać miłość. Rodzice otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie:

  • osobiście, w siedzibie PCPR przy ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • telefonicznie, pod numerem 23 698 01 35,
  • e-mail: [email protected]

Dodał: Benedykt Perzyński