Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.01.2022

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mając na celu zapewnienie możliwie najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące:

1) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

2) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00, w formie on-line przy użyciu aplikacji webex.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

/zdjęcie główne przedstawia krajobraz wiejski/

Fot: Ryszard MakszynskiDodał: Benedykt Perzyński