Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.01.2022
Nowe pracownie, nowoczesny sprzęt i nowe windy w działdowskim SP ZOZ

17 stycznia 2022 r. w działdowskim SP ZOZ odbył się uroczysty odbiór dwóch inwestycji: Zakup nowoczesnej aparatury medycznej z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SP ZOZ w Działdowie i Wymiana trzech sztuk urządzeń dźwigowych w SP ZOZ w Działdowie.

W odbiorze uczestniczyli m. in. senator Bogusława Orzechowska, wojewoda Artur Chojecki, asystent posła Roberta Gontarza Damian Lemański, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, wójt Rybna Tomasz Węgrzynowski, członek  zarządu powiatu Janusz Kaczmarek oraz dyrektor SP ZOZ Ireneusz Weryk wraz z zastępcą Grzegorzem Żórawskim.

Na pierwszą inwestycję:  Zakup nowoczesnej aparatury medycznej z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SP ZOZ w Działdowie, Powiat Działdowski przeznaczył kwotę 401 094,05 zł. Dzięki tym funduszom dokonano nie tylko zakupu nowoczesnej aparatury medycznej z elementami TIK, ale i przebudowę istniejących pomieszczeń szpitalnych, zlokalizowanych na parterze budynku głównego pod potrzeby gabinetów: gastroskopii i kolonoskopii, w których są wykonywane badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Pomieszczenia są wykonane w wysokim standardzie technicznym, sanitarno-higienicznym i cały obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą przebudowy pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby ww. gabinetów była firma Piotr Rutyna Firma Budowlana z Gródek.

W przypadku drugiej inwestycji, czyli Wymiana trzech sztuk urządzeń dźwigowych w SP ZOZ w Działdowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Powiatu Działdowskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja wzbogaciła obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie w nowoczesną infrastrukturę techniczną dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa, spowodowała zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i niezawodność ciągów komunikacji pionowej pacjentom, personelowi oraz innym osobom. Wykonanie kabin w wysokim standardzie higieniczno-sanitarnym, sterowanie umożliwiające dedykowanemu personelowi bezwzględne przywołanie kabiny w przypadku transportu pacjentów w stanach nagłych, wpływa dodatkowo na bezpieczeństwo osób, ale również na poprawę jakości udzielanych świadczeń. Dostawy i montażu ww. urządzeń dźwigowych dokonała firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa z Kalinowa. Całkowita wartość inwestycji to 1 004 840 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1000 000 zł.

Benedykt Perzyński

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uroczyste przecinanie wstęgi/

Fot: Benedykt Perzyński/ Materiał filmowy: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński