Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 07.02.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WiM na lata 2014-2020, które odbędzie się 27 lutego br. w Hotelu Park przy al. Warszawskiej 119 w godz. 10:00-13:00.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zaś warunkiem uczestnictwa jest przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 23 lutego br. do godz. 14:00.

Szczegóły:

tel. 89 512 54 82/83/85/86,

email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Dodał: Benedykt Perzyński