Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.07.2019
Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. realizacji zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w trakcie którego zostaną przedstawione zapisy regulaminów, umów oraz wytyczne kwalifikowalności w zakresie udzielania zamówień w ramach projektów. Spotkanie odbędzie się 19 lipca br., od 10:00  do 13:00 w Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5640/spotkanie-informacyjne-%E2%80%93-realizacja-zamowien-w-ramach-projektow-wspolfinansowanych-z-funduszy-europejskich

Dodał: Benedykt Perzyński