Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.07.2019
Spotkanie konsultacyjne ws. strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa

4 lipca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z projektem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w perspektywie 2030 r. m. in. z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina, starosty Pawła Cieślińskiego, burmistrzów i wójtów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu.

 

Galeria

Zaprezentowany przez dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Lidię Wójtowicz projekt będący efektem wspólnej pracy i dyskusji Rady Programowej, Forum Partnerskiego i Zespołu zadaniowego ds. planowania strategicznego, a także wielu spotkań, m.in. z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Forum Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisją Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa oraz ze starostami z regionu, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania (prezentacja w załączniku).

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński