Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 31.01.2018
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI: „INNOWACJE W SEKTORZE ŻYWNOŚCI”

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zaprasza do udziału w konferencji: „Innowacje w sektorze żywności”, która będzie miała miejsce 8 lutego 2018 r. w Hotelu Dyplomat przy ul. Dąbrowszczaków 28 w Olsztynie, w godz. 9.30-16.15. Organizatorami konferencji są: Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania inteligentnej specjalizacji województwa „Żywność Wysokiej Jakości”, zaś partnerami: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego oraz Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Termin zgłoszenia upływa z dn. 5 lutego br.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej:

http://ris.warmia.mazury.pl/spotkania-rks-ds-ris/wydarzenia/259-spotkanie-pn-innowacje-w-sektorze-zywnosci-8-lutego-2018

Dodał: Benedykt Perzyński