Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 31.01.2018
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Już od 27 lutego br. będzie można składać wnioski dotyczące dofinansowania projektów w konkursie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Środki przeznaczone w konkursie na dofinansowanie wynoszą 100 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 29 marca br., do godz. 16:00.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in.  na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Termin kolejnej rundy konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r.

Szczegóły, regulamin oraz sposób składania wniosków na stronie internetowej:

http://popw.parp.gov.pl/aktualnosci/100-mln-zl-na-rozwoj-miedzynarodowej-aktywnosci-firm-parp-oglosila-konkurs-internacjonalizacja-msp

Dodał: Benedykt Perzyński