Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 21.02.2018
Zespół Szkół w Lidzbarku „szkołą przyjazną środowisku”

8 lutego br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty po raz kolejny wyróżnił szkoły i placówki podejmujące niestandardowe działania na rzecz środowiska przyrodniczego, a także bezpieczeństwa uczniów. Do grona wyróżnionych szkół zaliczony został również Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie „Szkoła przyjazna środowisku 2017” odebrał z rąk wicekuratora Wojciecha Cybulskiego dyrektor Andrzej Piątkowski.

Zespół Szkół w Lidzbarku jest jedną z 34 z naszego województwa, którym taki certyfikat przyznano. Należy dodać, ze jest on ważny do 2020 r. Szczególne podziękowania i gratulacje  dla mgr inż. Joanny Górzyńskiej i uczniów z klasy technik ochrony środowiska za realizację działań konkursowych: „Bioróżnorodność i jej pozytywne aspekty dla nas żyjących w dzisiejszym świecie”.

Oprócz Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, ww. certyfikat otrzymała również jeszcze jedna szkoła z tego miasta: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki.

Nadesłał: Andrzej Piątkowski

Galeria

Fot: ZS w LidzbarkuDodał: Benedykt Perzyński