Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.03.2019
Poszukiwane projekty do tegorocznej nagrody Regio Stars Awards!

Informujemy, że do 9 maja br. można zgłaszać projekty do dorocznej nagrody Regio Stars Awards 2019 (REGIOSTARS to nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne).

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.
Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej:
• wspieranie transformacji cyfrowej,
• łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury,
• zwalczanie nierówności i ubóstwa,
• budowanie miast odpornych na zmianę klimatu,
• modernizacja służby zdrowia.
Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich, których zadaniem będzie ogłoszenie zwycięzców. Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt za pośrednictwem internetu. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.
Zgłaszać można do 5 projektów na region, w różnych bądź w tej samej kategorii. Kwalifikują się też projekty wspierane w latach 2007-2013 (możliwość przedstawienia zmian jakie nastąpiły po wdrożeniu projektu).

Szczegóły: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/#1

nadesłała: Małgorzata Wasilenko

Dodał: Benedykt Perzyński