Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.03.2020
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Zaproszenie do konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa; Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

W ramach tegorocznej edycji konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

  1. a) Kategoria I. Debiut roku.
  2. b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
  3. c) Kategoria III. Sukces rynkowy.
  4. d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
  5. e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 27 marca 2020 r.

Informacje szczegółowe na temat konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2020 r.

Nadesłała: Katarzyna Galicka

 

Dodał: Benedykt Perzyński