Powiat Działdowski

A- A+

Turystyka 06.10.2017
ZS LGD Brama Mazurskiej Krainy

Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” który został zarejestrowany w sądzie w Olsztynie 28.04.2006r., jest partnerstwem działającym na terenie powiatu nidzickiego, działdowskiego (gminy: Płośnica, Iłowo-Osada, gmina wiejska-Działdowo), szczycieńskiego (gminy: Rozogi, Wielbark, Świętajno, Jedwabno, Pasym, Dźwierzuty, gmina wiejska Szczytno). Misją LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i spełniania lokalnych potrzeb.

Członkami partnerskimi są lokalne organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i biznesowe, czyli:

 • Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Janowcu Kościelnym,
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego,
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”,
 • Nidzicki Fundusz Lokalny,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kozłowo,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala,
 • Gmina Janowiec Kościelny,
 • Gmina Nidzica,
 • Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem Dla Wszystkich”,
 • Konwencja Przedsiębiorców- Pracodawców,
 • Gmina Janowo,
 • Forum Kobiet w Janowcu Kościelnym,
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej,
 • Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej,
 • Starostwo Powiatowe w Nidzicy,
 • Gmina Kozłowo,
 • Gmina Płośnica,
 • Bank Spółdzielczy w Nidzicy – członek wspierający,
 • Gmina Szczytno,
 • Gmina Jedwabno,
 • Gmina Świętajno,
 • Gmina Wielbark,
 • Gmina Rozogi,
 • Gmina Działdowo,
 • Powiat Działdowski,
 • Gmina Iłowo-Osada,
 • Gmina Pasym,
 • Gmina Dźwierzuty,
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Turza Wielka,
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej,
 • Spółdzielnia Pszczelarzy „Polanka”,
 • Gospodarstwo Pasieczne „ALPI”,
 • AGRINT Sp.z o.o.,
 • Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej „OCAL”,
 • Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi duchem”,
 • Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej,
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ziemia Kozłowska”,
 • Agencja Usługowo-Handlowa „Posejdon”,
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom,
 • Stowarzyszenie „INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – spotkajmy się…”,
 • Przedsiębiorca – Dariusz Rokicki – Zakład Stolarski,
 • BIB Bożydar Marcin Błęcki www.bib-consulting.pl,
 • AGRO-PARTNER Kompleksowa Obsługa Rolnictwa Iwona Miecznikowska,
 • Spółka Cywilna “KRAM” B.Wyrzykowska- Buk & W. Nideraus,
 • Towarzystwo Sportowe „NIDA”,
 • Stowarzyszenie „Dolina Naszej Łyny”

Cele strategiczne to:

I. Uruchomienie potencjału turystycznego dla rozwoju lokalnego

 • przygotowanie lokalnych atrakcji
 • wytyczenie szlaków turystycznych
 • opracowanie produktów turystycznych
 • promocja, wizualizacja
 • koordynacja działań turystycznych

II. Wyższy standard życia mieszkańców przy zachowaniu walorów przyrodniczych

 • dostęp do edukacji i kultury
 • organizacje pozarządowe na wsi
 • aktywizacja mieszkańców- konkursy dla sołectw
 • poprawa estetyki wsi
 • poprawa jakości dróg
 • poprawa komunikacji, internet
 • dostęp do opieki zdrowotnej
 • zachowanie zabytkowej architektury

III. Zwiększona aktywność mieszkańców, otwartość na innowację, poziom edukacji

 • wiejskie centrum edukacji
 • kształcenie liderów wiejskich
 • polepszenie kapitału społecznego
 • aktywność organizacji mieszkańców i grup nieformalnych

IV. Rozwinięta przedsiębiorczość i tradycyjne rolnictwo

 • tradycyjne rzemiosło
 • wikliniarstwo
 • wierzba energetyczna, biopaliwo
 • ziemniak w Janowcu Kościelnym
 • pszczelarstwo
 • szkoła przedsiębiorczości
 • promocja lokalnych firm
 • integracja biznesu- organizacja biznesowa

Usługi doradcze i informacyjne w zakresie przygotowania projektów o charakterze zbieżnym z celami Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wkrótce zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno–Informacyjny w którym świadczone będą nieodpłatnie usługi dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców z obszaru objętego Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), czyli powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego i szczycieńskiego w zakresie zbieżnym z celami wypracowanej ZSROW. Każda osoba będzie mogła skorzystać z 10 godzin bezpłatnego doradztwa. Zapotrzebowanie na korzystanie z usług będzie można zgłaszać telefonicznie (0-89 625 43 37),e –mailem (lgd@nida.pl) oraz osobiście w biurze LGD od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.

Siedziba: Nidzica, Plac Wolności 1
tel./fax.: (0-89) 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl

Szczegóły dotyczące ZS LGD „Brama Mazurskiej Krainy” znajdują się na stronie: http://www.lgdbmk.pl/index/

Dodał: Benedykt Perzyński