Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej

171Zespół Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze

13 – 200 Działdowo

Urszula Cieślińska – prezes

e-mail: psdk@poczta.onet.pl

 

174Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej koordynuje i promuje wszelkie działania edukacyjne związane z ekologią na terenie Działdowszczyzny, lecz przede wszystkim integruje gminy Powiatu Działdowskiego wokół proekologicznych przedsięwzięć takich jak tworzenie ścieżek dydaktycznych, w tym np. trasy rowerowej w Malinowie. Do najistotniejszych celów i sposobów działania DCEE, określonych w zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie statucie stowarzyszenia, należą:

  • 175rozwijanie edukacji ekologicznej i propagowanie idei proekologicznych;
  • inspirowanie i organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach z dziedziny edukacji ekologicznej, myśli naukowo – technicznej i innych wartościach związanych z ochroną środowiska;
  • wspieranie działań i inicjatyw społecznych w zakresie ochrony środowiska;
  • informowanie opinii publicznej o zagrożeniach i stanie środowiska oraz stworzenie klimatu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w tym zakresie;
  • kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży, które sprzyjać będą idei ekorozwoju;
  • podejmowanie działań zmierzających do tworzenia więzi emocjonalnych z miejscem zamieszkania, nauka samodzielnego dostrzegania problemów ekologicznych występujących w miejscu zamieszkania oraz inspirowanie do ich rozwiązywania;
  • tworzenie bazy materialnej służącej krzewieniu edukacji ekologicznej.

176Szczegółowe cele i kierunki aktywności ekologicznej DCEE proponuje corocznie Zarząd, uwzględniając możliwości finansowe oraz oczekiwania instytucji dotujących działalność, w tym podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych i rządowych.

DCEE prowadzi aktywną działalność publikacyjną, opracowuje biuletyny, eko – zeszyty, kalendarze, a także konspekty lekcji poświęconych przyrodzie i możliwościom jej ochrony. Rozpowszechnia wiedzę i podnosi świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez organizowanie odczytów, spotkań, wystaw, konkursów, debat, sejmików, warsztatów, jak również imprez promujących ekologiczny styl życia wśród społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w corocznych akcjach, takich jak m.in. „Sprzątanie Warmii i Mazur” oraz „Sprzątanie Świata”, współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie popularyzacji edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez rozwój ekoturystyki, prowadzenie konkursów plastycznych i literackich, organizację zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleń nauczycieli. DCEE skutecznie i konstruktywnie wpływa na kształtowanie w środowisku lokalnym właściwego klimatu dla ekorozwoju i przyczynia się do podnoszenia kultury i świadomość ekologicznej mieszkańców Działdowszczyzny.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.