Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

NSZZ „Solidarność”. Region Mazowsze. Oddział w Działdowie

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Oddział w Działdowie

Pl. Biedrawy 3

13-200 Działdowo

tel/fax 23 697 24 47

e-mail: solidarnoscdzialdowo@neostrada.pl

Biuro Oddziału czynne od wtorku do piątku w godzinach: 11.00 – 15.00.

 Przewodniczący Oddziału – Zdzisław Panek

Pracownik Oddziału – Małgorzata Pikus – Żmijewska

 Organizacje Zakładowe Oddziału NSZZ „S” w Działdowie: 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 2. Huta Szkła „Heinz Glas” Sp. z o.o.,
 3. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”,
 4. Pracownicy Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Działdowo,
 5. Pracownicy Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Lidzbark,
 6. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o.,
 7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
 8. Sąd Rejonowy w Działdowie,
 9. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych.

 Charakterystyka ogólna:

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

 Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

 1. zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
 3. dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
 5. podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
 6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski.

 Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,
 2. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
 3. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,
 4. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
 5. szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe,
 6. współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 7. współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,
 8. popieranie inicjatyw w zakresie uprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego,
 9. przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznej,
 10. organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystyki.

W każdy czwartek, w godzinach 9.00 – 13.00, radca prawny Oddziału NSZZ „S” w Diałdowie udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.