Powiat Działdowski

A- A+

PRZEBUDOWA MOSTU I DOJAZDÓW W KSIĘŻYM DWORZE

21 lipca br. została zawarta umowa na realizację robót związanych z przebudową mostu i dojazdów w Księżym Dworze, w km 2+829 drogi powiatowej nr 1363 N z wykonawcą wyodrębnionym w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt inwestycji wyniesie 239 853,23 zł brutto.

Poniżej galeria mostu przed budową:

Galeria

Poniżej galeria zdjęć mostu w trakcie przebudowy:

Galeria

rzedsięwzięcie będzie finansowane ze środków własnych Powiatu Działdowskiego w wysokości 127 554,23 zł oraz z rezerwy subwencji budżetu państwa – 112 299 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2015 r.

info: PZD w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński