Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Działdowie

ul. Księżodworska 23

13 – 200 Działdowo

tel.: 23 697-21-33

e-mail: zr.dzialdowo@pck.org.pl

Prezes: Jerzy Giezek

Polski Czerwony Krzyż jest organizacją, która działa na terenie powiatu od 18 stycznia 1920 r. Ogółem skupia w swoich szeregach blisko 500 członków i 1200 wolontariuszy. Upowszechnia ona znajomość Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i współpracuje z władzami w trosce o zapewnienie jego poszanowania. Niesie pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą, jak również przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku ewentualnego ich wystąpienia. W okresie międzywojennym i po II wojnie światowej organizacja zajmowała się głównie pomocą osobom poszkodowanym w działaniach wojennych, jeńcom, poszukiwaniem osób zaginionych i szkoleniem sanitarnym. Członkowie PCK brali również udział w ekshumacji zwłok żołnierzy niemieckich poległych na terenie Powiatu Działdowskiego oraz współpracowali z DRK z Groeven, Witten i Saerbeck.

Aktualnie PCK koncentruje się na współpracy z placówkami służby zdrowia, prowadzi bowiem działalność związaną z opieką nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi w domach, pomocą społeczną oraz ochroną zdrowia, w zakresie poprawy zdrowia publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom, kształtując właściwie postawy i zachowania prozdrowotne i proekologiczne. Hasło „Oddając krew – darujesz życie” towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 40 lat tzn. od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Należy zaznaczyć, że PCK dzięki honorowym dawcom krwi zbiera rocznie ok. 300 litrów krwi.

Warto również podkreślić, że rocznie PCK organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prawa humanitarnego, oświaty zdrowotnej i zapobiegania patologiom społecznym dla ok. 1700 osób, zbiera i rozdysponowuje wśród najbardziej potrzebujących dary pochodzące zarówno z kraju jak i z zagranicy, w tym środki finansowe, odzież, żywność, meble, kule, chodziki oraz sprzęt rehabilitacyjny. Członkowie organizacji przeprowadzają także wiele konkursów, olimpiad i zawodów propagujących zdrowy tryb życia, kulturę, pomoc przedmedyczną oraz humanizm.

Młoda krew ratuje życie

„Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od wielu już lat, gdy PCK zajął się propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Krwi z roku na rok pozyskuje się coraz mniej. Jest to szczególnie widoczne podczas sezonu letniego, gdy występują braki w zapasach tego życiodajnego płynu, dlatego aby krwi nie zabrakło Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem Zarządów Rejonowych PCK i klubów Honorowych Dawców Krwi rok rocznie organizuje turniej „Młoda krew ratuje życie”.

Skierowany jest on do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, która ukończyła 18 lat. W trakcie trwania turnieju organizowana jest wraz z punktem krwiodawstwa w Działdowie i dyrekcją szkół zgłoszonych do turnieju, akcja poboru krwi w szkołach. W ten sposób zostaje pozyskane około 10 litrów krwi z każdego wyjazdu.

654 656 657

Od początku 2008 r. zostały zorganizowane dwa takie wyjazdy tj. w dniu 13.03.2008 r. do Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, gdzie uzyskano ponad 13 litrów krwi, a w dniu 17.03.2008 r. akcja miała miejsce w Zespole Szkół w Lidzbarku – uzyskano podczas niej 9 litrów krwi. Do końca marca będą miały miejsce jeszcze dwa wyjazdy w ramach turnieju „Młoda krew ratuje życie” tj. do Zespołu Szkół w Gródkach i Zespołu Szkół w Malinowie. Młodzież bardzo chętnie bierze udział w akcjach poboru krwi, większość z uczniów pierwszy raz oddaje krew, deklarując, że nie jest to jednorazowa chęć niesienia pomocy. Cieszy udział wielu dziewcząt. PCK organizując turniej „Młoda krew ratuje życie” ma nadzieję na pozyskanie nowych, młodych honorowych dawców krwi, którzy będą głosić idę Honorowego Krwiodawstwa.

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2008 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie miasta Działdowa, odbędą się Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu działdowskiego. Organizatorami mistrzostw są: Starosta Działdowski, Kierownik KRUS w Działdowie i Zarząd Rejonowy PCK.

Współorganizatorami imprezy są: Urząd Miasta Działdowo, Urząd Gminy Działdowo, Komenda Powiatowa PSP w Działdowie, Komenda Powiatowa Policji w Działdowie oraz SP ZOZ w Działdowie.

Celem mistrzostw jest propagowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauczenie podstawowych zabiegów ratunkowych mogących przyczynić się do ograniczenia śmiertelności w ciężkich urazach. Praktyczne sprawdzenie poziomu umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W konkursie biorą udział czteroosobowe drużyny, których zadaniem jest udzielenie pierwszej pomocy na stacjach pozorowanych wypadków, jest ich 5, rozmieszczonych na terenie miasta. Na stacjach przygotowane są charakteryzacje pozorantów (osoby udające ofiary wypadków) przy użyciu profesjonalnych środków jak: sztuczna krew, pudry i farby charakteryzacyjne.

Mistrzostwa promują nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej w społeczeństwie lokalnym, uczą współpracy w drużynie, zaznajamiają z najczęściej spotykanymi wypadkami w środowiskach lokalnych. Warto podkreślić, że najlepsza drużyna będzie reprezentować Powiat Działdowski na Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Olsztynie.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

18 kwietnia 2008 r. w Działdowie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod Patronatem Starosty Działdowskiego oraz Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Działdowo i Wójta Gminy Działdowo. Organizatorem Mistrzostw był Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Działdowie oraz Kierownictwo Placówki Terenowej KRUS w Ciechanowie, jak również Kierownictwo Placówki Terenowej KRUS w Działdowie. Współorganizatorami była: Policja Powiatowa w Działdowie, Powiatowa Straż Pożarna i SP ZOZ w Działdowie.

670W zawodach wzięło udział 13 pięcioosobowych drużyn, reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu działdowskiego. Mistrzostwa odbyły się na terenie miasta Działdowo, gdzie zorganizowano 5 stacji pozorowanych wypadków. Młodzież uczestnicząca w zawodach musiała wykazać się wiadomościami na temat udzielania pierwszej pomocy przechodząc test teoretyczny, następnie udzielała pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach pozorowanych wypadków np. bójki z użyciem ostrego narzędzia, czy potrącenia rowerzysty przez samochód.

671Działania młodzieży obserwowała i oceniała komisja sędziowska, w skład której wchodziła pielęgniarka – ratownik, policjant, strażak, instruktor pierwszej pomocy PCK. Młodzież doskonale zdała egzamin z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie obrad komisji sędziowskiej, uczestnicy Mistrzostw otrzymali ciepły posiłek i słodycze. Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Malinowie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i ona będzie reprezentować Powiat Działdowski w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Olsztynie już w maju br. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce wywalczyło Gimnazjum Publiczne w Burkacie. Zwycięscy otrzymali puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody w postaci osprzętu do jazdy na rowerze, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

672 673 674

Konkurs „Pomagamy potrzebującym”

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie ogłosił konkurs plastyczny dla szkół powiatu działdowskiego pt. „Pomagamy potrzebującym”. Miał on na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych, słabszych osób, które potrzebują pomocy. W konkursie brały udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką, dostarczone do Zarządu Rejonowego PCK w Działdowie do dnia 11 kwietnia 2008 r.

683Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z terenu całego powiatu. 24 kwietnia 2008 r. jury w składzie: Barbara Werner – prezes ZR PCK, Magdalena Skała – kierownik GOKiS w Działdowie, Elżbieta Gajtkowska i Wanda Stankiewicz – emerytowane nauczycielki oraz Joanna Derbin – ZR PCK, wybrało najciekawsze prace. Jury nie miało łatwego zadania, prace wykonane były różnymi technikami, uczniowie używali kredek, plasteliny, farb, czy też wycinanek. Tematyka prac była rozległa, bowiem wyobrażenia o niesieniu pomocy potrzebującym były różne. Dzieci i młodzież przedstawiały np. jak pomagają osobom starszym, chorym, jak udzielają pierwszej pomocy, czy też kwestują na rzecz potrzebujących.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ich autorzy otrzymają sprzęt sportowy, którego fundatorem jest Starostwo Powiatowe w Działdowie.

Wyniki konkursu

Klasy 0-II szkoły podstawowe:

I miejsce Kacper Anuszewski – SP Kleczkowo,

II miejsce Wiktoria Kowalska – SP Kleczkowo,

III miejsce Klaudia Wroszkowska – SP nr 3 Działdowo.

Wyróżnienia: Maria Sidor – SP Petrykozy, Krystian Ostrowski – SP Petrykozy, Marta Kos – SP w Zalesiu.

Klasy III – IV szkoły podstawowe:

I miejsce Nikola Reut – SP Turza Wielka,

II miejsce Anna Olszewska – SP Turza Wielka, Klaudia Wieczna – SP nr 4 w Działdowie,

III miejsce Karina Listosz – ZS w Iłowie.

Wyróżnienia: Daria Siemianowska – SP w Białutach, Daria Lamparska -SP Klęczkowo, Patrycja Rymarska – SP Petrykozy.

Klasy V-VI szkoły podstawowe:

I miejsce Lucyna Zalewska – SP Koszelewy,

II miejsce Patrycja Mierzyńska – SP Słup,

III miejsce Natalia Żbikowska – SP Wlewsk.

Wyróżnienia: Barbara Szostek – SP Gródki.

Gimnazja:

I miejsce Julia Listosz – Gimnazjum w Iłowie,

II miejsce Robert Gontarz z ZS w Rybnie,

III miejsce Patrycja Sosnowska – ZS w Rybnie.

Wyróżnienie: Aneta Szymańska – ZS w Iłowie.

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce Anita Kwiatkowska – LO Lidzbark,

II miejsce Kamila Urbańska – LO Lidzbark.

682 684
685 686 687

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym! Nagrody zostaną wręczone na spotkaniu w Zarządzie Rejonowym PCK w Działdowie.

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Pomagamy potrzebującym”

Dnia 29 maja 2008 r. w siedzibie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laueratom konkursu plastycznego pt. „Pomagamy potrzebującym”. Organizatorem konkursu był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie oraz Starostwo Powiatowe w Działdowie.

700Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu działdowskiego. Miał on na celu wyrobienie wśród dzieci i młodzieży gotowości do podejmowania zadań opiekuńczych, budzenie wrażliwości na krzywdę oraz potrzeby ludzi wymagających pomocy i opieki.

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami. Jury nagrodziło 25 uczestników konkursu nagrodami – był to głównie sprzęt sportowy i turystyczny. Dodatkowo nagrodzono autorów 30 prac upominkami takimi jak: piłki, karimaty oraz koła do pływania. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Działdowie, a nagrody wręczył Pan Piotr Kłosowski – Wicestarosta Działdowski i Pani Barbara Werner – Prezes ZRPCK. Przygotowano również poczęstunek dla laureatów, opiekunów i gości.

Wszystkie nagrodzone prace plastyczne można obejrzeć na zorganizowanej w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK wystawie.

701 702 703

704 705 706

Historia krwiodawstwa

Krew jest niezastąpionym lekiem. Od momentu powstania szpitala w Działdowie w koniecznych przypadkach stosowano transfuzje. Krew do nich była dowożona z wojewódzkiej stacji krwiodawstwa w Olsztynie. Działdowiacy praktycznie krwi nie oddawali. W latach 1959-64 olsztyńska stacja zaczęła organizować wyjazdowe akcje poboru krwi w Działdowie. W 1964 r. wręczone zostały dwie pierwsze Brązowe Odznaki Honorowego Dawcy Krwi, które otrzymali Adelajda Dziawgo i Henryk Rodziński. W następnym roku otrzymali je: Jan Demski, Witold Zalewski i Bogdan Ulatowski. Były one przyznawane po oddaniu 600 ml krwi, ale pierwsze oddanie nie mogło być większe niż 200 ml krwi. Zapotrzebowanie na krew oraz ilość krwiodawców rosły, dlatego ówczesny dyrektor szpitala Zygmunt Guzowski polecił zorganizowanie punktu krwiodawstwa lekarzom: Irenie Tejkowskiej i Barbarze Waraksie. Po ich przeszkoleniu i wyposażeniu pomieszczenia w niezbędną aparaturę w 1965 r. uruchomiono punkt krwiodawstwa przy szpitalu powiatowym w Działdowie.

Od 1967 r. kilkunastu pracowników Huty Szkła sporadycznie oddawało krew na terenie przychodni zakładowej. W listopadzie 1969 r. dr Zygmunt Guzowski na posiedzeniu Zarządu Powiatowego PCK zaproponował, aby oddawanie krwi ująć w bardziej zorganizowane ramy – utworzyć klub honorowych krwiodawców, co pozwoli na większą dbałość o dawców, ułatwi pracę punktu oraz ureguluje kwestię zwolnień z zakładów pracy. W następnych latach powstały kluby Honorowych Dawców Krwi, a krwiodawców ceniono i wyróżniano. Obchody Dni Krwiodawstwa były coraz bardziej uroczyste, bowiem brali w nich udział przedstawiciele władz i przyjeżdżały znane zespoły artystyczne.

Klub HDK przy Hucie Szkła liczy 600 członków i to z całego powiatu. Powstała Powiatowa Rada Krwiodawców pod przewodnictwem Bogdana Ulatowskiego, który wniósł o podział Klubu przy Hucie i utworzenie nowych klubów przy OSP Ruszkowo, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Uzdowie, Zespole Szkół Medycznych, Liceum Ekonomicznym i Liceum Ogólnokształcącym w Działdowie. Krwiodawcy oddawali krew nie tylko w Działdowie, ale również w Centrum Zdrowia Dziecka, Matki Polki, czy szpitalach górniczych. Powstały następne kluby: PKP, RUSW, Areszt śledczy, PGR Księży Dwór, PGR Wlewsk, „KOMBET”, ZSR Malinowo, „Techmor”, „Awangarda”, „Prefabet” Gralewo oraz SP „Metalowiec”.

W 1974 r. punkt krwiodawstwa został przeniesiony do nowego szpitala, gdzie miał bardzo dobre warunki do pracy. W latach 80. pobierano w nim ponad 1000 litrów krwi rocznie od około 4000 krwiodawców. Nasi krwiodawcy byli uznawani za najlepszych w województwie olsztyńskim i ciechanowskim. Krwiodawcy nie tylko oddawali krew, ale część z nich aktywnie pracowała na rzecz PCK i osób potrzebujących pomocy biorąc udział w kwestach, spotkaniach z młodzieżą i odwiedzając z siostrami PCK osoby starsze. Trudności lat 80. nie ominęły krwiodawców. Wystąpiły problemy ze słodyczami, które otrzymywali po oddaniu krwi, zniesiono upominki otrzymywane przy nadaniu brązowej i srebrnej odznaki HDK, a do wycieczek trzeba było dopłacać. Jednak nadal krwiodawcy byli odznaczani i wyróżniani za swą wspaniałą postawę. Najwyższe odznaczenia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymało dwóch naszych krwiodawców, „Kryształowe Serce” – jeden, „Złoty Krzyż Zasługi” – pięciu, a dwunastu Honorowe Odznaki PCK. Nadeszły lata 90. – reforma ustrojowa i gospodarcza. Większość klubów upadła wraz z zakładami pracy, przy których istniały. Zniknęły upominki i nagrody. Krwiodawcy nie mogli liczyć na płatny dzień wolny z tytułu oddania krwi, sami musieli ponosić koszty dojazdu do punktu krwiodawstwa. Oni jednak wiedzieli, że ich krwi nic nie zastąpi. Dzięki ich postawie i zaangażowaniu Zarządu Rejonowego PCK, Rady Krwiodawstwa pod przewodnictwem Wiesława Spychalskiego, udało się przetrwać ten najgorszy czas. Kluby przy Zarządzie Rejonowym PCK, PKP, „Techmorze” utrzymały swą działalność i dodatkowo powstał nowy klub przy zakładzie „Eltrim” w Ruszkowie.

W 1995 r. po generalnym remoncie punktu krwiodawstwa, zamontowano aparat do automatycznej plazmoferezy, o co zabiegali zarówno krwiodawcy, jak i kierownictwo punktu. W 1999 r. klub przy Zarządzie Rejonowym PCK im. Zygmunta Guzowskiego uhonorowany został sztandarem i odznaczeniem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Był to moment szczególnie podniosły i podziałał ożywczo na krwiodawców, którzy poczuli, że ktoś dostrzega ich ofiarność. I znów nastąpiły „chude lata” – zniknęły kluby przy PKP i „Techmorze”. Jednak odrodziło się krwiodawstwo w Lidzbarku.

Obchody Dni Krwiodawstwa choć skromne i prawie bez odznaczeń są uświetniane przez obecnych przedstawicieli władz i samorządów. Pięknym akcentem była uchwała Rady Miasta Działdowo o nadaniu miejskiemu parkowi nazwy „Honorowych Dawców Krwi”. Wspaniała też była postawa naszych samorządowców w momencie zagrożenia istnienia punktu krwiodawstwa. A co na to krwiodawcy? Po prostu nadal ratują zdrowie i życie. W tym roku prawdopodobnie znów osiągniemy poziom oddawanej krwi z lat 80. – 1000 l. Najbardziej jednak cieszy szeroki udział naszej wspaniałej młodzieży w akcji „Młoda krew ratuje życie”. Biorą w niej udział uczniowie wszystkich szkół średnich naszego powiatu.

A może wrócą lepsze czasy dla krwiodawców! W ostatnim dziesięcioleciu dwóch krwiodawców otrzymało „Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski”, jeden tytuł „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, ośmiu „Krzyże Zasługi”, czterech Odznaki Honorowe PCK, a ponad 100 „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I jeszcze jedna jaskółka pozytywnych zmian – w przychodniach szpitalnych pojawiły się informacje o pierwszeństwie dawców krwi w przyjęciu do lekarza – tak niewiele a jednak cieszy.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.