Dziś jest: niedziela, 25 sierpnia 2019 r., imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

Nawigacja

Treść

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca Działdowo

Komendant hm. Andrzej Umiński

ul. Chopina 4, 13 – 200 Działdowo

tel. 501 253 293, 504 454 390

e-mail: dzialdowo@zhp.pl,

http://www.dzialdowo.zhp.pl


Komenda Hufca Lidzbark

Komendant hm. Daniela Gawińska

ul. Piaski 2 , 13-230 Lidzbark

tel. 23 696 11 25, 604 992 695

e-mail: zhplidzbark@o2.pl, lidzbark@zhp.pl

http://www.lidzbark.zhp.pl


Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Głównym celem jego działania jest wpieranie wychowania dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Na terenie Powiatu Działdowskiego aktywnie działają 2 hufce harcerskie w Działdowie i w Lidzbarku, skupiające około 1000 osób. Przyczyniają się one do rozwoju młodych ludzi, kształtowania ich postaw i charakterów, w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Wspierają wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami zapisanymi w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Odbywa się ono w 4 pionach: Zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14-16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniane są w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży. Wartości te tworzą kodeks postępowania oraz kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji. Programy zmierzające do osiągnięcia postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych, są realizowane poprzez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych oraz wykonywanie zadań zespołowych i projektów. Przeważającą formą aktywności są zabawy w gromadach zuchowych, gry w drużynach harcerskich, poszukiwania w drużynach starszoharcerskich oraz służba i wyczyny w drużynach wędrowniczych. Harcerskie działania obejmują wiele różnorodnych obszarów.

Duża waga przywiązywana jest do aktywnego życia, dlatego hufce:

  • organizują lub współuczestniczą w pieszych i rowerowych rajdach turystycznych, takich jak: Rajd Po Złoty Liść Jesieni, Rajd Martyrologii, Rajd Brynica, Rajd Przyjaciel,
  • biorą udział w złazach z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Dnia Niepodległości, ogólnopolskich zlotach na polach Grunwaldu, czy też w Gorzewie, jak również festiwalach harcerskich w Morągu, Mrągowie, Kielcach i Kwidzynie,
  • organizują wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży,
  • realizują programy profilaktyczne, w tym np. kampanię – „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”,
  • współorganizują imprezy na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, takie jak Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, festyny z okazji Dnia Dziecka, malowanie sal na oddziale dziecięcym w SP ZOZ w Działdowie, aby były bajkowe i kolorowe,
  • prowadzą szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki czemu harcerze często stanowią obsługę medyczną imprez,
  • podejmują działania związane z popularyzacją ochrony środowiska np. uczestniczą w obchodach Dnia Ziemi – Sprzątaniu Świata,
  • dążą do rozbudzania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie mini kafejki internetowej oraz Klub Łączności SP4ZHT „Świst”, który organizuje m.in. Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie „Grunwald 20XX”, a także koła sympatyków żeglarstwa, strzelectwa sportowego i survivalu.

Działalność harcerzy sprzyja nawiązywaniu i utrwalaniu silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi, czy religijnymi, prowadzi do doskonalenie osobowości, kształtowania czynnej, pozytywnej postawy wobec świata, przyjacielskiego i serdecznego stosunku wobec drugiego człowieka, jak również służby Bogu i Polsce. Realizując projekty młodzież uczy się nie tylko pracy w zespole, odpowiedzialności, solidarności, zaradności, wytrwałości w dążeniu do celu, nabywa nowe umiejętności, ale przede wszystkim dorasta do coraz trudniejszych wyzwań, które niesie ze sobą współczesny świat.
Stopka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu prawidłowego wyświetlania się strony na twoim urządzeniu. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce prywatności.