Powiat Działdowski

A- A+

Powiat Działdowski pozyskał ponad 623 tys. zł

Powiat Działdowski pozyskał ponad 623 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1288 N na odcinku Płośnica – Skurpie o długości 6,025 km

W dniu 21 czerwca 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Działdowie i Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” SA z siedzibą przy ul. S. Roweckiego „Grota” 8 w Mławie na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi pow. nr 1288 N  Wielki Łęck-Płośnica-Skurpie-Burkat odc. Płośnica-Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o dług. 6,025 km”. Wszystkie roboty zostaną wykonane do dnia 30.09.2016 r. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 247 444,73 zł brutto. Na jej realizację Powiat Działdowski pozyskał środki w wysokości 623 722,00 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowa w tej sprawie została zawarta między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Powiatem Działdowskim 4 lipca 2016 r. Inwestycja będzie również finansowana ze środków Powiatu Działdowskiego – 311 861,73 zł oraz Gminy Płośnica – 311 861,00 zł.

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 1288N, odc. Płośnica-Skurpie o dł. 6,025km ma szerokość zmienną od 5 do 5,5m. Obecnie jej nawierzchnia jest zdeformowana, posiada liczne uszkodzenia, spękania siatkowe, nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym. Brakuje też zatok autobusowych: w Rutkowicach i  w Skurpiu.

W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia planuje się realizację, m.in. następujących robót:

  • na odc. 6+450-12+247 – wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5m, podbudowy i nawierzchni bitumicznej, poboczy obustronnych, nieutwardzonych szerokości 0,80 m, 1 zatoki autobusowej z peronem w Rutkowicach i 4 zjazdów na drogi leśne,
  • na odc. 12+247-12+450 –  poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, poboczy o szerokości 1m oraz oznakowania pionowego i poziomego, budowę zatoki autobusowej z peronem w Skurpiu i chodnika szerokości 2m i długości 122mb po lewej stronie drogi z kostki betonowej oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz 3 zjazdów do posesji, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery dla pieszych oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 186011N w km 12+382.

Przebudowa drogi, w tym wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie zapylenia, ograniczy hałas i drgania oraz emisję spalin, a także poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne.

Dodał: Benedykt Perzyński