Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór drogi gminnej na odcinku Przełęk Kościelny – Gródki
Celem „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”  jest wsparcie budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Dzięki środkom z tego programu przebudowano drogę gminną Gródki – Przełęk Kościelny. Wnioskodawcą w tym projekcie była Gmina Płośnica. Koszt tej inwestycji wyniósł 779 719,43 zł, w tym:
  • 191 030,43 zł – wkład własny Gminy Płośnica,
  • 198 828,00 zł – pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego,
  • 389 858,00 zł – dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
W dniu 1 lipca 2016 r. w miejscowości Przełęk Kościelny dokonano uroczystego przecięcia wstęgi na oddanym po przebudowie odcinku drogi.

Galeria

Otwarcia dokonali wójt gminy Płośnica – Krzysztof Groblewski, dyrektor biura wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Agnieszka Warakomska – Poczobutt, starosta działdowski – Marian Janicki, przewodniczący Rady Gminy Płośnica – Jan Makowski, sołtys Gródek – Stanisław Orłowski, sołtys Przełęka – Dariusz Czartowski i przedstawiciel wykonawcy robót – Agnieszka Nowakowska. Drogę pobłogosławił ksiądz – Stanisław Szmeichel.

Dodał: Benedykt Perzyński